Vad ingår?

Utveckla dina färdigheter i sociologiskt analysarbete

Genom Magisterprogrammet i sociologi vidareutvecklar du dina kunskaper från grundnivån. Skillnaden mot att studera sociologi på grundnivå är att du arbetar mer självständigt. Det finns också större utrymme för forskning och teoribildning.

Programmet utgörs av två terminer. Den första terminen innehåller fyra delkurser:

  • Sociologisk teori och aktuell forskning
  • Quantitative Research Methods
  • Sociologiska analysinriktningar
  • Kvalitativ metod

I den första delkursen presenteras en översikt över aktuell teoribildning och forskning i kontrast till tidigare historiska teoribildningar. Den andra delkursen är på engelska och handlar om avancerade kvantitativa undersökningsmetoder. Under den tredje delkursen kommer du att lära dig vad du i sociologiskt analysarbete faktiskt gör; ställs inför ett socialt fenomen eller problem, och studerar det närmare. I den fjärde och sista delkursen får du fokusera på det kvalitativa arbetssättet. Du lär dig hur du analyserar ditt insamlade material med moderna sociologiska metoder.

Under den andra terminen på programmet får du chansen att fördjupa dig i ett sociologiskt ämne av ditt intresse. Du genomför ett självständigt examensarbete i form av en uppsats med handledning av kunniga lärare.

Termin 1

Sociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoder

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Under dina studier förväntas du ta ett stort självständigt ansvar. Undervisningen sker främst i form av seminarier. Gästföreläsningar förekommer även. Du examineras genom hemtentamen och ditt självständiga examensarbete.

Du studerar om en grupp av cirka tio studenter.