Vad ingår?

Utveckla dina färdigheter i sociologiskt analysarbete

Genom Magisterprogrammet i sociologi vidareutvecklar du dina kunskaper från grundnivån. Skillnaden mot att studera sociologi på grundnivå är att du arbetar mer självständigt. Det finns också större utrymme för forskning och teoribildning.

Programmet utgörs av två terminer. Den första terminen innehåller fyra delkurser:

  • Kvalitativ metod
  • Quantitative Research Methods
  • Sociologisk teori och aktuell forskning
  • Sociologiska analysinriktningar

I de två första delkurserna kommer du att fördjupa dig i avancerade kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder. Under den tredje delkursen presenteras en översikt över aktuell teoribildning och forskning i kontrast till tidigare historiska teoribildningar. På den fjärde delkursen kommer du att lära dig vad du i sociologiskt analysarbete faktiskt gör; ställs inför ett socialt fenomen eller problem, och studerar det närmare.

Under den andra terminen på programmet får du chansen att fördjupa dig i ett sociologiskt ämne av ditt intresse. Du genomför ett självständigt examensarbete i form av en uppsats med handledning av kunniga lärare.

Termin 1

Kvalitativa metoder, Quantitative Research Methods, Sociologisk teori och aktuell forskning, Sociologiska analysinriktningar

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Under dina studier förväntas du ta ett stort självständigt ansvar. Undervisningen sker främst i form av seminarier. Gästföreläsningar förekommer även. Du examineras genom hemtentamen och ditt självständiga examensarbete.

Du studerar i en grupp med cirka tio till femton studenter.