Din framtid!

Gedigen arkeologisk kunskap för arbete och forskning

Masterprogrammet i arkeologi är forskningsförberedande och du har efter studier behörighet för forskarutbildning. Genom praktik och projektarbeten får du dessutom goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv utanför högskolevärlden.

Masterprogrammet gör dig väl förberedd för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, på muséer, offentlig sektor, utbildning och turistnäringen. Du har kompetensen att utföra kvalificerade arbetsuppgifter där fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologi utgör en värdefull grund. Arkeologisk kompetens är även användbart i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism.

Du har tränat dina akademiska förmågor. Bland annat förmågan att muntligt och skriftligt kan presentera vetenskapligt grundade resultat på ett populärvetenskapligt sätt. Detta i såväl nationella som internationella sammanhang. Du kan nu självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kan kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen. Utöver detta kan du även delta i vetenskapliga diskussioner och bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter.

Sammantaget får du genom programmet en solid grund för både forskning och arbetsmarknaden.