Vad ingår?

Valbara kurser, praktik och breddade kunskaper inom flera vetenskapliga fält

Programmet utgörs av fyra terminer. Under första terminen läser du två delkurser inom Historiska studier, och två kurser inom arkeologi. Målet är att kurserna ska förbereda dig inför det självständiga arbetet samt ge dig breddade kunskaper inom det kulturvetenskapliga och historiska fältet. Redan under första terminen kommer du att avgränsa och formulera ditt självständiga arbete.

Under termin två får väljer du själv delkurser att läsa i samråd med handledare. Du kan välja att studera avancerade kurser inom Historiska studier på Södertörns högskola eller läsa kurser vid ett annat lärosäte såväl som internationellt.

Under den tredje terminen har du bland annat möjlighet att välja praktik. Du läser även akademisk engelska samt hur du kommunicerar vetenskap. Under den fjärde och sista terminen genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en masteruppsats. Masteruppsatsen sträcker sig hela terminen och du har själv möjlighet att rikta in dig på ett arkeologiskt tema av eget intresse.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Aktuell forskning inom arkeologi (7,5 hp), Vetenskapsteori (7,5 hp)

Termin 2

Valbara kurser

Termin 3

Praktik inom masterprogrammet i arkeologi (15hp) eller valbar kurs/er om 15 hp, Academic English, Advanced Level (7,5 hp), Att kommunicera vetenskap (7,5 hp)

Termin 4

Masteruppsats (30 hp)

Arbetssätt

Studier på avancerad nivå innebär bland annat att du själv förväntas ta mer ansvar för din kunskapsinhämtning. Studierna innebär också att du måste ha en högre grad av självständighet.

Programmet innefattar heltidsstudier och undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och studiebesök. Examinationsformerna varierar mellan kurserna.

Studier i arkeologi samverkar med det omgivande samhället genom studiebesök, föreläsningar och seminarier med yrkesverksamma arkeologer och kulturinstitutioner. Det innebär att mycket kontakt med arbetslivet ingår i din utbildning.