Varför programmet?

Vidga din förståelse för samtiden genom fördjupad kunskap om den estetiska traditionen

Masterprogrammet i estetik riktar sig till dig som vill arbeta inom kulturområdet eller med forskning. Under programmet studerar du det estetiska uttrycket och dess samhälleliga betydelse på djupet. Du diskuterar och reflekterar över relationen mellan konst och politik. Dels utifrån den kritiska teorins tradition, dels utifrån den aktuella konstpolitiska debatten.

Under utbildningen utvecklar du din förmåga att tolka estetiska verk, liksom att läsa och tolka originaltexter. Samt diskuterar hur estetiska begrepp och uttryck utvecklas både historiskt och i samtiden. Du lär dig att se förbindelserna mellan teori och praktik och utvecklar din förmåga att identifiera och diskutera problem och lösningar på det kulturella fältet.

Programmet har en nära forskningsanknytning, och du får ta del av högskolans högre forskningsseminarium.

Estetiken på Södertörns högskola har en så kallad kontinental filosofisk inriktning. Du lär dig använda den teoretiska och filosofiska traditionen för att analysera estetiska uttryck. Programmet har flera samarbeten med andra kulturinstitutioner, exempelvis konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en bred utbildning.