Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet estetik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Åsa Arketeg

Forskare, lärare och övrig personal:

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i estetik Avdelningsföreståndare, estetik och konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

estetisk teori, Shaftesbury, Cambridgeplatonism, environmental virtue aesthetics

Institutionen för kultur och lärande

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik Forskningsintressen är bl a modern estetik, Immanuel Kant estetiska filosofi, moderna konstnärliga uttryck som bildkonst och musik.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar kring frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur minne och historia gestaltas och representeras.

Institutionen för kultur och lärande

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Jag undervisar konstvetenskap från grundnivå till forskarhandledning. Jag har särskilt inriktat mig på offentlig konst, gestaltad livsmiljö liksom på modernismen

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Néa Sedell

Néa Sedell

Doktorand

Doktorand i estetik. Mitt avhandlingsarbete undersöker litterära gestaltningar och teoretiska begreppsliggöranden av melankoli i den senare delen av E.M. Ciorans författarskap.

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Jag forskar kring estetikens historia och är särskilt intresserad av relationen mellan estetik och politik.

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Jakob Staberg

Jakob Staberg

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor i Estetik, docent i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, kontakta mig via konstvetenskap@sh.se och estetik@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap, samordnare för estetikens masterprogram, samordnare för estetikprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Kim West

Kim West

Fil dr

Projektforskare

Den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

konstens filosofi, tysk idealism, kritisk teori, arbetsbegreppet, Adorno, Marx, samtida Marxism, samtidskonst från 1960 och framåt, specifikt performance och dans.

Institutionen för kultur och lärande

PD219