Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet estetik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Åsa Arketeg

Forskare, lärare och övrig personal:

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik och ämnessamordnare, estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

1700-talets filosofiska estetik, politisk filosofi (Locke, Hobbes), Cambridgeplatonism, digital humaniora, environmental aesthetics, kulturvetenskap, associationism

Institutionen för kultur och lärande

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik Forskningsintressen är bl a modern estetik, Immanuel Kant, konstnärligt uttryck.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Doktorand

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Institutionen för kultur och lärande

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar kring frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur minne och historia gestaltas och representeras.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Jag undervisar konstvetenskap från grundnivå till forskarhandledning. Jag har särskilt inriktat mig på offentlig konst, gestaltad livsmiljö liksom på modernismen

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Jakob Staberg

Jakob Staberg

Docent

Lektor

Lektor i Estetik, docent i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, kontakta mig via konstvetenskap@sh.se och estetik@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap, studierektor för forskarutbildningen, samordnare för estetikens masterprogram, samordnare för estetikprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Kim West

Kim West

Fil dr

Projektforskare

Den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

Mina forskningsintressen är samtida konst, dans och performance; konstens filosofi och kritisk teori. Just nu arbetar jag inom inom projektet Kultur, Autonomi, Handling (RJ).

Institutionen för kultur och lärande

PD219