Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet estetik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Åsa Arketeg

Forskare, lärare och övrig personal:

Lovisa Andén

Lovisa Andén

Postdoktor

Forskningsprojekt om vittneslitteratur

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnena retorik och estetik samt MKV:s kurser och program på masternivå. Jag administrerar också MKV:s distanskurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på en hågkomstens estetik, bildproduktioner och samtida konsts relation till historiska, politiska och etiska frågor.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Programsamordnare för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD228