Vad ingår?

Fördjupade kurser i etnologi och mångvetenskapliga metoder

Masterprogrammet är ett tvåårigt program. Under den första terminen får du fördjupa dig i etnologiska och kulturanalytiska metoder genom fyra delkurser. Terminen inleds med en mångvetenskaplig delkurs om de kulturvetenskapliga studiernas roll och relevans i samhället idag. Därefter följer de två etnologiska delkurserna Kultur- och samhällsanalyser samt Kulturvetenskapliga metoder. Båda etnologiska delkurserna fokuserar på tillämpningar inom etnologin vilket förbereder dig för magisteruppsatsen. Första terminen avslutas med den andra mångvetenskapliga delkursen, som inriktar sig på humanistisk vetenskapsteori.

Under den andra terminen får du själv välja bland relevanta kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten. Du kan välja att läsa kurser i Sverige eller internationellt.

Den tredje terminen börjar med en yrkespraktik, till exempel på ett museum eller inom en kommun. Du får möjligheten att utveckla praktiska färdigheter och skaffa kontakter som kan vara värdefulla efter examen. Efter praktiken vidareutvecklar du dina kunskaper i det akademiska skrivandet, på engelska, och tränar din förmåga att kommunicera vetenskap.

Programmets tre första terminer förbereder dig för det avslutande momentet – masteruppsatsen. Det du har gjort under hela utbildningen, både den teoretisk fördjupningen och yrkespraktiken, kopplas samman i ett omfattande vetenskapligt arbete.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier, Kultur- och samhällsanalyser, Kulturvetenskapliga metoder, Vetenskapsteori

Termin 2

Valbara kurser

Termin 3

Yrkespraktik/internationella fältstudier, Akademisk engelska, Att kommunicera vetenskap

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av seminarier. Tiden du behöver vara på högskolan varierar, men är något mer i början av programmet. Programmet ställer höga krav på självständighet.

Du får samma möjlighet att delta på seminarier och andra aktiviteter som aktiva lärare och forskare på Södertörns högskola.