Varför programmet?

Vidga dina vetenskapliga perspektiv och fördjupa dig i ett etnologiskt område

Som masterstudent i etnologi möter du studenter från ett brett kulturvetenskapligt område. Du kommer att läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö. Det bidrar till att vidga dina perspektiv och du får jämföra olika ämnestraditioner. Programmet passar dig som är intresserad av kulturell variation i det mångetniska Europa. Du kanske siktar på en yrkeskarriär där du behöver kulturanalytisk kompetens?

Den mångvetenskapliga miljön utgörs av magister- och masterstudenter inom området Historiska studier. Det innefattar ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Syftet med masterprogrammet är att du efter studierna ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i etnologi, men även i angränsande forskningsområden.

Du utvecklar och vidgar dina kulturanalytiska perspektiv och fördjupar ditt etnologiska teori- och metodkunnande. Programmet har en stark teoretisk tradition men samtidigt en nära koppling till praktik och arbetsliv. Du får ta del av samma seminarier som lärare och forskare inom ämnet får, vilket ger dig en inblick i det akademiska yrket och aktuell forskning.

En masterexamen i etnologi är forskningsförberedande och ger dig behörighet för forskarutbildning. Programmet vänder dig därför också till dig som vill söka till forskarutbildningen eller vill arbeta i en verksamhet där vetenskapligt arbete är en styrka.