Din framtid!

Upptäck och förstå vårt samhälle på ett djupare plan

Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Din kompetens är eftertraktad i ett samhälle som är i ständig förändring. Som etnolog kan du till exempel genomföra undersökningar på uppdrag av institutioner. Du kan exempelvis arbeta som utredare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Du kan dessutom kombinera utbildningen med andra yrkesutbildningar, som till exempel lärare eller journalist.

Masterprogrammet ger dig en specialkompetens i vetenskapligt etnologiskt arbete. Programmet är också forskningsförberedande, vilket ger dig behörighet att söka forskarutbildningen vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten.

Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, något du har användning av genom hela livet. Ämnets historiska perspektiv ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan.