Varför programmet?

Både forsknings- och yrkesförberedande

Filosofi som ämne ställer grundläggande frågor om samhället och dess förutsättningar. Du får diskutera människan som politisk och etisk varelse. Samtidigt får du teoretiska färdigheter och verktyg att analysera viktiga frågor rörande till exempel utbildning, jämlikhet, jämställdhet och samhällets organisering. Masterprogrammet i filosofi är både forskningsförberedande och yrkesförberedande.

Det är yrkesförberedande eftersom du får hög allmänkompetens för arbete inom alla områden som kräver avancerad informationshantering, begreppsanvändning, reflexivitet, analys och skrivande av argumenterande framställningar.

Det är forskningsförberedande då allt kursinnehåll är förankrat i aktuell forskning och filosofiämnet är en del av forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet förbereder dig för arbete på forskningsnivå både inom filosofi och andra ämnen, då du stärker din förmåga att ta dig an teoretiskt krävande forskningsuppgifter.

Programmet är inriktat mot modern kontinentaleuropeisk filosofi och dess olika samtida förgreningar såsom kritisk teori, dekonstruktion och postkolonial teori. Även inriktningens historia, särskilt antiken, lyfts upp. Programmet utvecklar samtidigt dina praktiska färdigheter genom skrivande, analys, utredning, rapport och argumentation, kombinerat med både historisk och systematisk undervisning inom filosofi, för att stärka din analytiska och kritiska reflektionsförmåga.