Din framtid!

Gedigen kompetens för både forskning och arbetsliv

Efter masterprogrammet i filosofi är du väl förberedd både för arbete och forskning. Du har utvecklat en gedigen kompetens för arbete inom alla områden som kräver avancerad informationshantering, begreppsanvändning, reflexivitet, analys och skrivande av argumenterande framställningar. Du kan till exempel arbeta med utredningar inom statlig och kommunal verksamhet, eller inom media, kultur, utbildning och forskningsområdet.

Utbildningen har även förberett dig för forskningsarbete då allt innehåll är starkt förankrat i aktuell forskning. Genom utförandet av självständiga vetenskapliga undersökningar och arbeten tillsammans med teoretiska studier har du stärkt din förmåga att ta dig an teoretiskt krävande forskningsuppgifter.

Studier i filosofi ger dig teoretiska färdigheter och verktyg som är behjälpliga nästan oavsett vad du gör i framtiden. Inte minst i arbete kopplat till viktiga frågor som berör kunskap och utbildning, jämlikhet och jämställdhet, och samhällets organisation.