Varför programmet?

Fördjupa dig i idéhistoria med mångvetenskapliga perspektiv

Masterprogrammet i idéhistoria är en tvåårig masterutbildning med idéhistoria som huvudområde. Programmet har en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Du får en kombination av teoretiska och färdighetstränande kurser på avancerad nivå som mynnar ut i en självständigt författad masteruppsats.

Vissa delkurser ges i samverkan med forskarutbildningsområdet Historiska studier. Gemensamma kurser och seminarier anordnas då i samarbete med ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap.

Utbildningen ger dig en god grund för studier på forskarutbildningsnivå och för yrken av utredande eller kunskapsförmedlande art, som exempelvis journalist eller lärare.

Genom mina studier i idéhistoria tycker jag att jag har ett annat förhållningssätt till hur saker och ting hänger ihop och till vad historia är, något jag bär med mig även utanför mitt arbete.

Julia Falk, doktorand

Julia Falk, doktorand

Alumn – Masterprogrammet i idéhistoria