Din framtid!

Goda förutsättningar för både forskningsstudier och kulturarbete

Programmet ger dig en god grund för studier på forskarnivå eller inom annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång. Behovet av kunskaper inom humaniora finns i så gott som alla yrken i stort, och med idéhistoria i ryggen har du förståelse för en mängd olika vetenskapliga områden.

Du får kvalifikation för arbete inom kultursektorn och andra kunskapsintensiva verksamheter, särskilt för självständiga arbetsuppgifter av utredande och kunskapsförmedlande art. De många färdighetstränande momenten som ingår i programmet ger dig förmågor som efterfrågas allt mer i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar.