Din framtid!

Arbeta inom kulturområdet, med kritiska verktyg och viktiga perspektiv

Efter studierna har du kompetensen att arbeta inom kulturområdet. Till exempel på konsthallar, gallerier, museer, förlagshus eller andra institutioner. Du kan arbeta på arbetsplatser som kräver en väl utvecklat analytisk förmåga, förmågan att självständigt planera och strukturera arbete, förmågan att läsa kritiskt och översiktligt samt förmågan att snabbt hitta information.

Efter masterprogrammet har du även behörighet att söka forskarutbildning. Väljer du att bara läsa ett år och plocka ut en magisterexamen är du också behörig att söka forskarutbildning.

Under studierna har du utvecklat en god analytisk förmåga, teoretisk kompetens och förståelse, kritiska verktyg och historiska perspektiv på konst. I en omvärld där vi möter allt mer bilder och uttryck har du fördjupad kunskap i konstvetenskap och bildtolkning. Med kritiska genusperspektiv kan du efter studier arbeta aktivt med frågor om inkludering och jämlikhet

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar på museer, konsthallar, auktionsverk, konsthögskolor och som frilansande skribenter eller curator för konstutställningar.