Varför programmet?

Fördjupa dig i relationen mellan konst, estetiska uttryck och samhälle

Masterprogrammet i konstvetenskap riktar sig till dig som vill arbeta inom konst-, kultur- och museiområdet. Masterprogrammet ger dig även en forskningsförberedande examen, som gör att du kan söka in på högskolans forskarutbildning.

Du får fördjupa dig i relationen mellan konst, estetiska uttryck och samhälle. Bland annat genom diskussioner om konst och politik, dels utifrån kritisk teori, dels utifrån den konstpolitiska debatten. Du får även fördjupa dig i genusfrågor och miljöfrågor, med koppling till konstvetenskap.

Masterprogrammet i konstvetenskap är samtidsförankrat och tematiskt upplagt. Mångkulturella perspektiv, genus- och klassaspekter integreras och sätts i relation till konst, bild och visuella miljöer under olika historiska perioder. Kurserna som ingår i masterprogrammet är på en mer avancerad nivå än på grundnivå, det gäller även kurslitteraturen.

Innehållet har en nära forskningsanknytning och tillhör forskningsområdet Kritisk kulturteori. Du får följa forskningsaktiva lärare såväl som att diskutera med, och lyssna till, andra nationella och internationella forskare. Under programmet studerar du forskningsproblem och forskningsteman kopplade till såväl klassisk konsthistoria som visuella kulturstudier. Vilket kan innefatta allt från sällsynta konstverk till arkitektur och design under olika historiska perioder.