Vad ingår?

Fördjupad konstvetenskaplig kunskap och arbetsnära erfarenheter

Masterprogrammet innefattar två års studier. Programmets första år är specifikt för masterprogrammet i konstvetenskap. Under första året läser du tre fördjupningskurser, som ändras för varje år programmet ges. Det kan till exempel vara kurser som behandlar konst i det offentliga rummet, konst med koppling till kritik och kris, kosmopolitisk konsthistoria eller en fördjupande kurs i maskerad, modernitet och genus.

Du får arbeta med olika konstvetenskapliga problem och temaområden i fyra delkurser som är kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder. Du fördjupar dina kunskaper om konstvetenskap, samtidigt som du utvecklar din analytiska förmåga. Under första året genomför du en masteruppsats, vilket gör att du kan ta ut en magisterexamen efter första året.

Programmets andra år samläses med studenterna från Masterprogrammet i estetik. Det andra året är inriktat mot arbetsliv och praktik. Innehållet behandlar kultur och politik, kritik och det offentliga samtalet, forskningsmetoder i teori och praktik samt projektledning. Teoretiska och historiska perspektiv varvas med yrkesorienterade diskussioner. Du får möjlighet att genomföra en forskningsanknuten praktik i arbetslivet, eller välja att gå teoretiska kurser.

Termin 1

Konstens offentliga rum 7,5 hp; Konst, kultur och kris 7,5 hp; Exponeringens effekter 7,5 hp; Konstvetenskapliga tolkningstraditioner 7,5 hp

Termin 2

Konstvetenskap, masteruppsats 30 hp

Termin 3

Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hp

Termin 4

Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp

Arbetssätt

Under första året sker undervisningen främst i form av seminarier. Under uppsatsskrivandet får du handledning med en lärare. Du examineras genom skriftliga arbeten som förbereder dig för masteruppsatsen. Under andra året förekommer mer varierande undervisningsformer, bland annat studiebesök och forskningsseminarier. Under år två har du möjligheten att göra praktik.

Genom programmet får du regelbundet möta yrkesverksamma personer, till exempel konstnärer, kritiker och intendenter.

Det första året studerar du tillsammans med cirka tio andra studenter. Under det andra året ingår du i en större grupp då ni samläser med masterstudenter i estetik.