För dig som vill arbeta med religionsvetenskaplig analys och forskning

Program

Masterprogram i religionsvetenskap

120 hp

Höst

100%

Campus

Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas allt mer. Masterprogrammet i religionsvetenskap ger dig inte bara behörighet för att söka forskarutbildning. Du får också kompetens att ta itu med kvalificerade arbetsuppgifter. Under programmet har du möjlighet att göra fördjupade fältstudier utomlands eller relevant praktik.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Behörighet för forskning och kompetens inom flera branscher Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas inom allt fler branscher i dag. Exempelvis UD, SIDA, polisen, skolan och media. Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för att kunna göra relevanta samhällsanalyser. Masterprogrammet i religionsvetenskap ger dig en god grund för att arbeta inom sektorer där kunskap om specifika religiösa traditioner, livsåskådningar och kulturfrågor behövs. Du kan till exempel arbeta som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist. Efter studierna har du en fördjupad kompetens inom religionsvetenskaplig forskning. Du har de färdigheter som krävs för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt kunna arbeta inom kvalificerade verksamheter. Programmet är forskningsförberedande och efter studierna har du behörighet att söka forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Möjlighet att göra fördjupade fältstudier utomlands eller praktik Programmet består av fyra terminer. Den första terminen ger dig en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder. Du presenteras även för de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Genom en valbar kurs får du specialisera dig i ett religionsvetenskapligt område som du sedan kommer fördjupa dig i under masteruppsatsen. Under den andra terminen har du möjlighet att välja studieinriktning genom att välja olika kombinationer av delkurser. Vissa valbara delkurser syftar till att bredda dina religionsvetenskapliga kunskaper. Andra delkurser syftar till att du ska fördjupa och bredda din vetenskapliga kompetens i ditt valda specialområde. Gällande teoretiska ingångar och metod, kan du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga, hermeneutiska eller etnografiska perspektiv. Den tredje terminen har du möjlighet att genomföra fältstudier utomlands för en ytterligare fördjupning i ditt valda område. Du kan även välja att istället utföra praktik vid en relevant arbetsplats. Programmets sista termin ägnas åt en masteruppsats. Under uppsatsarbetet följer du även forskarseminariet i religionsvetenskap samt det ämnesgemensamma masterseminariet för Historiska studier. Termin 1 1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kurs Termin 2 Valbara kurser Termin 3 1. Fältstudier eller valbara läskurser, 2. Akademisk engelska, 3. Att kommunicera vetenskap Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Masterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna studier. Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna. Flera delkurser läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Praktik, studiebesök och annan kontakt med arbetslivet kan förekomma under programmet.
Ökad efterfrågan på religionsvetenskaplig kompetens Programmet ger dig god kompetens för arbete inom sektorer där kunskap om specifika religiösa traditioner, religioner och kulturfrågor behövs. I och med medieutveckling, globalisering och den internationella migrationen har religionsvetenskaplig kompetens blivit allt mer efterfrågad. Arbetsfältet har vidgats till fler branscher, med nya målsättningar och arbetsuppgifter. Programmet har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Du utvecklar expertis inom ett specifikt religionsområde samt inom en teoretisk och metodisk inriktning. Det huvudsakliga fokuset är mot samtida religionsformer i det mångreligiösa Europa, men det finns även möjlighet att fördjupa sig i även andra geografiska områden och historiska perioder. Masterprogrammet i religionsvetenskap ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Det bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden. Efter studierna har du specialkompetens inom din valda empiriska, metodiska och teoretiska religionsvetenskapliga inriktning samt fördjupade kunskaper inom en rad angränsande forskningsområden och metodvägar.