Vad ingår?

Möjlighet att göra fördjupade fältstudier utomlands eller praktik

Programmet består av fyra terminer. Den första terminen ger dig en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder. Du presenteras även för de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Genom en valbar kurs får du specialisera dig i ett religionsvetenskapligt område som du sedan kommer fördjupa dig i under masteruppsatsen.

Under den andra terminen har du möjlighet att välja studieinriktning genom att välja olika kombinationer av delkurser. Vissa valbara delkurser syftar till att bredda dina religionsvetenskapliga kunskaper. Andra delkurser syftar till att du ska fördjupa och bredda din vetenskapliga kompetens i ditt valda specialområde. Gällande teoretiska ingångar och metod, kan du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga, hermeneutiska eller etnografiska perspektiv.

Den tredje terminen har du möjlighet att genomföra fältstudier utomlands för en ytterligare fördjupning i ditt valda område. Du kan även välja att istället utföra praktik vid en relevant arbetsplats.

Programmets sista termin ägnas åt en masteruppsats. Under uppsatsarbetet följer du även forskarseminariet i religionsvetenskap samt det ämnesgemensamma masterseminariet för Historiska studier.

Termin 1

1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kurs

Termin 2

Valbara kurser

Termin 3

1. Fältstudier eller valbara läskurser, 2. Akademisk engelska, 3. Att kommunicera vetenskap

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Masterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna studier. Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna.

Flera delkurser läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria.

Praktik, studiebesök och annan kontakt med arbetslivet kan förekomma under programmet.