Din framtid!

Behörighet för forskning och kompetens inom flera branscher

Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas inom allt fler branscher i dag. Exempelvis UD, SIDA, polisen, skolan och media. Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för att kunna göra relevanta samhällsanalyser.

Masterprogrammet i religionsvetenskap ger dig en god grund för att arbeta inom sektorer där kunskap om specifika religiösa traditioner, livsåskådningar och kulturfrågor behövs. Du kan till exempel arbeta som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist.

Efter studierna har du en fördjupad kompetens inom religionsvetenskaplig forskning. Du har de färdigheter som krävs för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt kunna arbeta inom kvalificerade verksamheter.

Programmet är forskningsförberedande och efter studierna har du behörighet att söka forskarutbildning.