Varför programmet?

Ökad efterfrågan på religionsvetenskaplig kompetens

Programmet ger dig god kompetens för arbete inom sektorer där kunskap om specifika religiösa traditioner, religioner och kulturfrågor behövs. I och med medieutveckling, globalisering och den internationella migrationen har religionsvetenskaplig kompetens blivit allt mer efterfrågad. Arbetsfältet har vidgats till fler branscher, med nya målsättningar och arbetsuppgifter.

Programmet har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Du utvecklar expertis inom ett specifikt religionsområde samt inom en teoretisk och metodisk inriktning. Det huvudsakliga fokuset är mot samtida religionsformer i det mångreligiösa Europa, men det finns även möjlighet att fördjupa sig i även andra geografiska områden och historiska perioder.

Masterprogrammet i religionsvetenskap ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Det bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden.

Efter studierna har du specialkompetens inom din valda empiriska, metodiska och teoretiska religionsvetenskapliga inriktning samt fördjupade kunskaper inom en rad angränsande forskningsområden och metodvägar.