Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Skräddarsy din utbildning genom en valbar utbytestermin eller fördjupande kurser

Programmet består av fyra terminer där kurserna speglar de forskningsinriktningar som utmärker sociologiämnet vid Södertörns högskola. Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser och två valbara kurser. Denna inledande termin syftar till att du ska få de vetenskapsteoretiska och samhällsanalytiska grunder du behöver för att genomföra självständiga kvalificerade sociologiska analyser.

Den andra terminen består av obligatoriska kurser. Du får en fördjupad analysförmåga genom höga krav på metodologiska färdigheter. Under den tredje terminen har du enbart valfria kurser, vilket innebär att du får möjligheten att skräddarsy din utbildning. Du kan välja att studera på Södertörns högskola, eller vid andra lärosäten, inom eller utom Sverige.

Under den sista terminen i programmet författar du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en masteruppsats. Här ökar du din förmåga att planera och genomföra en självständig sociologisk forskningsuppgift.

Termin 1

Hållbar utveckling ur individ-, organisations- och nätverksperspektiv; Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality, Health and Social Change, Politics Today

Termin 2

Sociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoder

Termin 3

Valbara kurser

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Masterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och egna studier.

Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier samt författandet av ett självständigt, vetenskapligt arbete. Det innefattar även försvar och opponering av uppsats.

Programmet ges i huvudsak på svenska med enstaka kurser på engelska.