Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Skaffa ett helhetsgrepp om världen vi lever i och vart den är på väg

Med sociologiska angreppssätt kan du förstå världen vi lever i och vart den är på väg. Masterprogrammet i Sociologi ger dig både en bred och djup ingång i olika samhällsvetenskapliga analysinriktningar.

Programmet skiljer sig från grundutbildningen genom sin starka tonvikt på självständig vetenskaplig analys och genom ökad forskningsanknytning. Sammantaget får du avancerade översikter inom sociologins teoretiska traditioner, frågeställningar, metoder och forskning. Du får dessutom specialiserade metodiska färdigheter inom de fyra områdena: arbete och genus, hälsa och social förändring, organisation och social förändring samt urbanitet, etnicitet och välfärd.

Under programmet fördjupar du dig i generell samhällsteori. Det innefattar allt från ekonomi till kultur och vardag, vilket inkluderar intersektionalitet (etnicitet, genus, klass, sexualitet och identiteter). Du fördjupar dig även i specifika metoder och olika tematiska inriktningar.

Genom ett större självständigt arbete har du möjlighet att specialisera dig på frågeställningar du är särskilt intresserad av. Dessa kunskaper har du sedan användning av i yrkesverksamhet som kräver kvalificerad analytisk förmåga eller i forskarutbildning i sociologi.