Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Kompetens för arbete med samhällsanalys inom flera sektorer

Efter studier är du kvalificerad för flera yrken och branscher. Du har goda förutsättningar för en framtid inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och näringslivets organisationer. Där kan du arbeta mes handläggnings-, utrednings- och analysarbete.

Du är rustad för kvalificerat arbete med datainsamling och analysmetod. Med de färdigheter du har efter studier kan du till exempel utföra analysarbete inom kommuner, myndigheter och näringslivsorganisationer. Du har stor kunskap om kvantitativa metoder och god förmåga till självständig samhällsanalys vilket är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.

Genom studierna har du utvecklat en bred kompetens inom sociologisk teori och metod samt specialiserade kunskaper inom ett antal fördjupningsområden. Under utbildningen har du tränats i självständig analys och forskningsdesign. Du besitter förmågan att redogöra för sociologins teoribildning utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. Du kan även utföra samhällsanalyser och har förståelse för samhällsproblem och ett samhälle i förändring.

Med en masterexamen i sociologi har du både kompetensen som krävs för arbetsmarknaden och goda möjligheter att forska vidare inom sociologi.