180 hp

Höst

100%

Campus

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet med inriktning företagsekonomi

Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter.

Företag fyller en viktig funktion i vårt samhälle. De levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. Företags produktion och export är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomi. Svenska företag möter konkurrens från nästan hela världen och omges av ett samhälle i ständig förändring. Entreprenörskap och innovation är därför en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.

Kunskaper i företagsekonomi är användbara inom alla branscher och verksamheter, och efter studierna kan du arbeta som företagsekonom i olika typer av företag och organisationer. Företagsekonomisk kunskap tillsammans med studier i andra ämnen ger dig många arbetsmöjligheter.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Och har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen