Varför programmet?

Möt informationssamhällets behov av utbildade arkivarier

Vi lever idag i ett informationssamhälle. Arkivvetenskap har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle.

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och informationsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudområde du väljer.

Södertörns högskola är det enda lärosäte som erbjuder arkivarieämnet som en kandidatutbildning. Vanligtvis ges ämnet som fristående kurser eller som ett masterprogram. Programmet berör frågor som strukturering av information, lagar och regler gällande informationsfrågor, metadata och metadatasättning, informationskultur och informationsvärdering.

Du får verktyg att söka information själv och ordna information för research. Genom att skapa ordning i information bidrar arkivarien till att skapa transparens i samhället. En annan viktig uppgift är att skapa system som ger alla möjligheter att hitta information själva, vilket motverkar korruption och främjar demokratin i samhället.