Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Möt informationssamhällets behov av utbildade arkivarier

Vi lever idag i ett informationssamhälle. Arkivvetenskap har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle.

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och informationsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudområde du väljer.

Södertörns högskola är det enda lärosäte som erbjuder arkivarieämnet som en kandidatutbildning. Vanligtvis ges ämnet som fristående kurser eller som ett masterprogram. Programmet berör frågor som strukturering av information, lagar och regler gällande informationsfrågor, metadata och metadatasättning, informationskultur och informationsvärdering.

Du får verktyg att söka information själv och ordna information för research. Genom att skapa ordning i information bidrar arkivarien till att skapa transparens i samhället. En annan viktig uppgift är att skapa system som ger alla möjligheter att hitta information själva, vilket motverkar korruption och främjar demokratin i samhället.