Din framtid!

Breda arbetsmöjligheter som arkivarie inom flera yrkesområden

Efter programmet är du utbildad arkivarie och kan arbeta med information och administration som arkivarie, registrator, verksamhetsutvecklare, antikvarie, administratör eller liknande inom olika kulturinstitutioner relaterade till ditt huvudämne. Beroende på dina intressen kan du också komma att arbeta med förmedlingstjänster med inriktning mot IT och databaser, arkivpedagogik, arkivjuridik eller kanske informationssäkerhet.

Arkivarier har även kunskaper om lagtext och praxis om hur myndigheter fungerar både vad gäller administration och förvaltning. Dessutom har du bra koll på informationssystem vilket är användbart i flera olika yrken.

Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt valda humanistiska område och även arkivvetenskap ifall du väljer att läsa Arkivvetenskap C inom programmet.