Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Breda arbetsmöjligheter som arkivarie inom flera yrkesområden

Efter programmet är du utbildad arkivarie och kan arbeta med information och administration som arkivarie, registrator, verksamhetsutvecklare, antikvarie, administratör eller liknande inom olika kulturinstitutioner relaterade till ditt huvudämne. Beroende på dina intressen kan du också komma att arbeta med förmedlingstjänster med inriktning mot IT och databaser, arkivpedagogik, arkivjuridik eller kanske informationssäkerhet.

Arkivarier har även kunskaper om lagtext och praxis om hur myndigheter fungerar både vad gäller administration och förvaltning. Dessutom har du bra koll på informationssystem vilket är användbart i flera olika yrken.

Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt valda humanistiska område och även arkivvetenskap ifall du väljer att läsa Arkivvetenskap C inom programmet.