Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Flera huvudområden bidrar med olika insikter och perspektiv

Under programmets första år läser du A- och B-kurs i det breddningsämne du har valt: arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Under programmets andra år läser du A- och B-kurs i arkivvetenskap. Under det tredje och sista året läser du först C-kursen i ditt breddningsämne och sedan C-kursen i arkivvetenskap eller kursen Arkivvetenskapligt projekt och praktik. Det finns även möjlighet att göra en valfri praktik i Arkivvetenskap C.

Eftersom du läser de arkivvetenskapliga kurserna med studenter som läser andra huvudämnen får du ta del av olika insikter i och perspektiv på arkivarieämnet.

Under programmets gång får du delta på gästföreläsningar med yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare, till exempel från Riksarkivet och Landstingsarkivet. Du kommer även få göra studiebesök på relevanta arbetsplatser.

Termin 1

A-kurs i valt huvudområde

Termin 2

B-kurs i valt huvudområde

Termin 3

Arkivvetenskap A

Termin 4

Arkivvetenskap B

Termin 5

C-kurs i valt huvudområde

Termin 6

Valbart: Arkivvetenskapligt projekt och praktik eller Arkivvetenskap C

Arbetssätt

Under utbildningen har du cirka sex timmar lärarledd tid i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar och seminarier. Du examineras exempelvis genom hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och laborationsuppgifter.

Du skriver en självständig uppsats som omfattar 15 högskolepoäng i ditt valda huvudämne, och ytterligare en om du väljer att läsa Arkivvetenskap C.

Det är ungefär 40 studenter som börjar programmet, men storleken på gruppen kan variera beroende på vilket huvudämne du väljer.