Händer som formar sig runt biblioteksskylt.

Gör skillnad i människors liv varje dag!

Program

Bibliotekarieprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Samhället idag ställer stora krav på information, kunskap och omdöme. Bibliotekarieprogrammet är för dig som vill arbeta inom en yrkesroll som är innehållsrik, omväxlande och konstruktiv. Du får bland annat kunskap om informationssökning, medier och digital delaktighet. Studera bibliotekarieprogrammet och var med och skapa skillnad i människors liv, varje dag.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår tidigare student William

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Möt vår tidigare student William

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Spetskompetens inom ett omväxlande yrke Det finns ett stort behov av bibliotekarier på arbetsmarknaden idag. Efter dina studier kan du arbeta inom en rad olika slags biblioteksverksamheter. Exempelvis kan du arbeta på folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. Du kan också välja att arbeta på andra arbetsplatser som hanterar människors kunskap, information och utveckling. Inte minst i digitala miljöer. Som färdig bibliotekarie har du ett informations- och kunskapsansvar. Du kan vara delaktig i, och driva frågor om, människors kunskap, information och utveckling samt digitala miljöer inom offentlig verksamhet, civilsamhället och näringslivet. Du har en spetskompetens inom medie- och informationskunnighet, pedagogik, bemötande och kommunikation. Du kan hantera egna och andras behov av kunskap, information och lärande. Du har kunskap om hur samhällets informationsstruktur är skapad, såväl analogt som digitalt. Du har även de verktyg som behövs för att hantera utmaningar och dilemman som gäller medier, information och lärande.
Verksamhetsnära utbildning med mångvetenskapliga perspektiv Utbildningen är treårig och innehåller sex terminer. Biblioteks- och informationsvetenskap är huvudområdet för programmet och du läser det upp till C-nivå. Utöver detta innehåller programmet två profilterminer med kurser om bland annat läsfrämjande, medie- och informationskunnighet, pedagogik, det digitala informationssamhället, videoproduktion, projektledning och praktisk kunskap. Du får under programmets gång även möta lärare från andra ämnen på högskolan, t.ex. idéhistoria, medieteknik och informatik. Under termin fem väljer du själv vilka kurser du vill läsa och har här även möjlighet att studera utomlands. Utbildningen innehåller praktik där du får testa dina teoretiska kunskaper på ett bibliotek. Utbildningen läser du huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma. Termin 1 Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoäng Termin 2 Biblioteks- och informationsvetenskap B, 30 högskolepoäng Termin 3 Bibliotek, kommunikation och pedagogik, 30 högskolepoäng Termin 4 Reflekterande projekt- och utvecklingsarbete, 30 högskolepoäng Termin 5 Valbar kurs, 30 högskolepoäng Termin 6 Biblioteks- och informationsvetenskap C, 30 högskolepoäng Arbetssätt Utbildningen ges på heltid och det är cirka åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom föreläsningar, seminarier och studiebesök. Den vanligaste formen av examination är hemtentamen, seminariedeltagande och övningsuppgifter. Undervisningen sker främst på campus men expertföreläsningar, studiebesök och fältstudier förekommer. I utbildningen ingår tio veckors praktik på bibliotek och du har möjlighet att studera delar av utbildningen utomlands. Du studerar med cirka 45 studenter. Inom utbildningen arbetar du både enskilt och i mindre arbetsgrupper.
Bevara och utveckla det demokratiska samhället Har du ett intresse för människor, kultur, information och teknologi? Programmet är för dig som vill ha ett omväxlande, spännande och viktigt yrke. Vår tids bibliotekarie gör så mycket mer än att hantera böcker i tysta miljöer. Idag är en bibliotekarie en samhällsengagerad person som hjälper människor navigera och nå sina mål i en värld av medier, information och kunskap. Samhället ställer idag stora krav på information, kunskap och omdöme. Som bibliotekarie får du ett omväxlande och innehållsrikt yrke där du kan göra skillnad i människors liv varje dag. Som bibliotekarie arbetar du i linje med många av FN’s globala mål. Exempelvis arbetar du för minskade klyftor i samhället, tillgång till god utbildning för alla och är till stöd för människor. Bibliotekarieprogrammet ger dig en god grund för frågor om likvärdighet och en hållbar demokrati. Under programmet får du studera klassiska frågor om informationssökning, mediekunnighet och digital kompetens. Du lär dig om nya medier, upphovsrätt och prioriterade grupper och diskuterar hur kunskapen i samhället kan bevaras, utvecklas och förmedlas. Du får också lära dig vad det innebär att vara bibliotekarie med professionell kompetens. Bland annat gör du detta genom konkreta situationer ute på fältet. Inom utbildningen har du möjlighet att studera en termin utomlands. Här på Södertörns högskola har du närhet till hela Stockholmsregionens spännande bibliotek. Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt förlagd. Bibliotekarieprogrammet arbetar aktivt med samverkan och kontakter med yrkesverksamma. Högskolan har en mycket god tradition att arbeta mångvetenskapligt, mångkulturellt och för medborgerlig bildning – vilket passar perfekt på ett bibliotek!