Vad ingår?

Verksamhetsnära utbildning med mångvetenskapliga perspektiv

Utbildningen är treårig och innehåller sex terminer. Biblioteks- och informationsvetenskap är huvudområdet för programmet och du läser det upp till C-nivå. Utöver detta innehåller programmet två profilterminer med kurser om bland annat läsfrämjande, medie- och informationskunnighet, pedagogik, det digitala informationssamhället, videoproduktion, projektledning och praktisk kunskap. Du får under programmets gång även möta lärare från andra ämnen på högskolan, t.ex. idéhistoria, medieteknik och informatik.

Under termin fem väljer du själv vilka kurser du vill läsa och har här även möjlighet att studera utomlands. Utbildningen innehåller praktik där du får testa dina teoretiska kunskaper på ett bibliotek. Utbildningen läser du huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Termin 1

Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Termin 2

Biblioteks- och informationsvetenskap B, 30 högskolepoäng

Termin 3

Bibliotek, kommunikation och pedagogik, 30 högskolepoäng

Termin 4

Reflekterande projekt- och utvecklingsarbete, 30 högskolepoäng

Termin 5

Valbar kurs, 30 högskolepoäng

Termin 6

Biblioteks- och informationsvetenskap C, 30 högskolepoäng

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid och det är cirka åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom föreläsningar, seminarier och studiebesök. Den vanligaste formen av examination är hemtentamen, seminariedeltagande och övningsuppgifter. Undervisningen sker främst på campus men expertföreläsningar, studiebesök och fältstudier förekommer. I utbildningen ingår tio veckors praktik på bibliotek och du har möjlighet att studera delar av utbildningen utomlands.

Du studerar med cirka 45 studenter. Inom utbildningen arbetar du både enskilt och i mindre arbetsgrupper.