Din framtid!

Spetskompetens inom ett omväxlande yrke

Det finns ett stort behov av bibliotekarier på arbetsmarknaden idag. Efter dina studier kan du arbeta inom en rad olika slags biblioteksverksamheter. Exempelvis kan du arbeta på folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. Du kan också välja att arbeta på andra arbetsplatser som hanterar människors kunskap, information och utveckling. Inte minst i digitala miljöer.

Som färdig bibliotekarie har du ett informations- och kunskapsansvar. Du kan vara delaktig i, och driva frågor om, människors kunskap, information och utveckling samt digitala miljöer inom offentlig verksamhet, civilsamhället och näringslivet.

Du har en spetskompetens inom medie- och informationskunnighet, pedagogik, bemötande och kommunikation. Du kan hantera egna och andras behov av kunskap, information och lärande. Du har kunskap om hur samhällets informationsstruktur är skapad, såväl analogt som digitalt. Du har även de verktyg som behövs för att hantera utmaningar och dilemman som gäller medier, information och lärande.