Varför programmet?

Bevara och utveckla det demokratiska samhället

Har du ett intresse för människor, kultur, information och teknologi? Programmet är för dig som vill ha ett omväxlande, spännande och viktigt yrke. Vår tids bibliotekarie gör så mycket mer än att hantera böcker i tysta miljöer. Idag är en bibliotekarie en samhällsengagerad person som hjälper människor navigera och nå sina mål i en värld av medier, information och kunskap.

Samhället ställer idag stora krav på information, kunskap och omdöme. Som bibliotekarie får du ett omväxlande och innehållsrikt yrke där du kan göra skillnad i människors liv varje dag. Som bibliotekarie arbetar du i linje med många av FN’s globala mål. Exempelvis arbetar du för minskade klyftor i samhället, tillgång till god utbildning för alla och är till stöd för människor.

Bibliotekarieprogrammet ger dig en god grund för frågor om likvärdighet och en hållbar demokrati. Under programmet får du studera klassiska frågor om informationssökning, mediekunnighet och digital kompetens. Du lär dig om nya medier, upphovsrätt och prioriterade grupper och diskuterar hur kunskapen i samhället kan bevaras, utvecklas och förmedlas. Du får också lära dig vad det innebär att vara bibliotekarie med professionell kompetens. Bland annat gör du detta genom konkreta situationer ute på fältet. Inom utbildningen har du möjlighet att studera en termin utomlands.

Här på Södertörns högskola har du närhet till hela Stockholmsregionens spännande bibliotek. Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt förlagd. Bibliotekarieprogrammet arbetar aktivt med samverkan och kontakter med yrkesverksamma. Högskolan har en mycket god tradition att arbeta mångvetenskapligt, mångkulturellt och för medborgerlig bildning – vilket passar perfekt på ett bibliotek!