Varför programmet?

Vill du förstå vad det är som driver samhällelig förändring, innovation och entreprenörskap?

Programmet ger dig kunskap och förståelse om just entreprenörskap, innovation och marknad. Tillsammans med en ämnesfördjupning i valfritt akademiskt ämne får du en bred utbildning som förbereder dig för utvecklande arbete i olika branscher.

Innovation och entreprenörskap är två centrala motorer i samhället och ekonomin. Under utbildningen får du teoretisk kunskap om hur dessa faktorer samverkar, och du utvecklar ett kritiskt och analytiskt tänkande om olika samhällsfrågor och ekonomiska fenomen. Samtidigt får du praktisk kunskap och kompetens i att leda, ta beslut och stötta företag inom olika områden och branscher.

Programmet berör relevanta och aktuella frågor inom teman som hållbar affärs- och verksamhetsutveckling och ekonomisk tillväxt. Exempel på frågor som ställs är: Vad skapar och driver samhällelig och ekonomisk förnyelse, förändring och tillväxt? Hur leder man innovationsprocesser? Hur skapas och utvecklas nya företag? Hur utvecklas branscher och sektorer över tid? Hur bedrivs affärsutveckling och innovation i befintliga organisationer och företag?

Entreprenörskap, innovation och marknad är ett program som kombinerar en traditionell akademisk struktur med nya pedagogiska inslag. Det betyder att du som student kombinerar valfri akademisk examen i ett huvudområde med programspecifika kurser. Du blir därför en del av en mångvetenskaplig grupp under de programspecifika momenten. Det resulterar i att du får ta del av andra ämnens perspektiv och insikter.