Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Vill du förstå vad det är som driver samhällelig förändring, innovation och entreprenörskap?

Programmet ger dig kunskap och förståelse om just entreprenörskap, innovation och marknad. Tillsammans med en ämnesfördjupning i valfritt akademiskt ämne får du en bred utbildning som förbereder dig för utvecklande arbete i olika branscher.

Innovation och entreprenörskap är två centrala motorer i samhället och ekonomin. Under utbildningen får du teoretisk kunskap om hur dessa faktorer samverkar, och du utvecklar ett kritiskt och analytiskt tänkande om olika samhällsfrågor och ekonomiska fenomen. Samtidigt får du praktisk kunskap och kompetens i att leda, ta beslut och stötta företag inom olika områden och branscher.

Programmet berör relevanta och aktuella frågor inom teman som hållbar affärs- och verksamhetsutveckling och ekonomisk tillväxt. Exempel på frågor som ställs är: Vad skapar och driver samhällelig och ekonomisk förnyelse, förändring och tillväxt? Hur leder man innovationsprocesser? Hur skapas och utvecklas nya företag? Hur utvecklas branscher och sektorer över tid? Hur bedrivs affärsutveckling och innovation i befintliga organisationer och företag?

Entreprenörskap, innovation och marknad är ett program som kombinerar en traditionell akademisk struktur med nya pedagogiska inslag. Det betyder att du som student kombinerar valfri akademisk examen i ett huvudområde med programspecifika kurser. Du blir därför en del av en mångvetenskaplig grupp under de programspecifika momenten. Det resulterar i att du får ta del av andra ämnens perspektiv och insikter.