Din framtid!

Starta eget eller stötta organisationer att utvecklas

Programmet är utformat så att du efter examen kan bli anställd eller ledare i befintliga företag och organisationer, eller starta upp en ny verksamhet och företag. Programmet ger dig förutsättningarna att kunna leda och driva förändring och innovationer i organisationer och företag.

Programmets bredd och din möjlighet att välja ett ämne som intresserar dig gör att du förbereds för arbete med det du motiveras och engageras av. Du kommer att få kompetens och verktyg för att se och utveckla nya möjligheter.

Din styrka på arbetsmarknaden är förmågan och kunskapen att leda förändring och innovation oberoende av vilken typ av organisation du söker dig till. Du kommer ha förmågan att ta strategiska beslut och agera operativt, och dessutom besitta en spetskompetens i ditt huvudämne.

En vanlig uppfattning om programmet är att det enbart är förberedande för att starta egna företag, men programmet är en akademisk forskningsbaserad utbildning. Det resulterar i kunskaper, färdigheter och förmågor att leda, driva och stötta innovativa och utvecklande processer oavsett bransch.