Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Starta eget eller stötta organisationer att utvecklas

Programmet är utformat så att du efter examen kan bli anställd eller ledare i befintliga företag och organisationer, eller starta upp en ny verksamhet och företag. Programmet ger dig förutsättningarna att kunna leda och driva förändring och innovationer i organisationer och företag.

Programmets bredd och din möjlighet att välja ett ämne som intresserar dig gör att du förbereds för arbete med det du motiveras och engageras av. Du kommer att få kompetens och verktyg för att se och utveckla nya möjligheter.

Din styrka på arbetsmarknaden är förmågan och kunskapen att leda förändring och innovation oberoende av vilken typ av organisation du söker dig till. Du kommer ha förmågan att ta strategiska beslut och agera operativt, och dessutom besitta en spetskompetens i ditt huvudämne.

En vanlig uppfattning om programmet är att det enbart är förberedande för att starta egna företag, men programmet är en akademisk forskningsbaserad utbildning. Det resulterar i kunskaper, färdigheter och förmågor att leda, driva och stötta innovativa och utvecklande processer oavsett bransch.