Din framtid!

Bred arbetsmarknad för dig som är samhällsintresserad

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta som tjänsteperson i kommuner, regioner eller statliga myndigheter – i första hand som kvalificerad handläggare, utredare, eller analytiker. Men den breda förståelsen av politik och förvaltning, beslutsprocesser och de organisatoriska förutsättningarna för politiska beslut och deras genomförande är också värdefulla för dig som vill arbeta inom politiska partier, civilsamhällesorganisationer eller internationellt.

Under utbildningen får du möjlighet att skapa nyttiga och värdefulla kontaktytor genom praktik, studiebesök och gästföreläsningar.

För dig som vill fortsätta dina studier finns stora möjligheter, bland annat masterprogram i offentlig organisation och ledning som funnits på högskolan under ett antal år.