Varför programmet?

Samhällsvetare med förståelse för politik, beslutsprocesser och organisationer

Förvaltningsprogrammet – offentlig organisation och ledning är ett unikt program i Stockholmsområdet eftersom det är ett fristående ämne med tydligt fokus på just offentlig förvaltning. Som färdig student får du många jobbmöjligheter till flera olika arbetsplatser.

Programmet ger dig en bred förståelse för politik, offentliga policy- och beslutsprocesser och de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av politik.

Förvaltningsprogrammet ger dig en utbildning som möter arbetsmarknadens behov. Du som student får bland annat kunskap för att kunna arbeta som exempelvis kvalificerade handläggare, utredare, analytiker på myndigheter kommuner, regioner eller andra organisationer. På så sätt bidrar du till att bygga pålitliga och välfungerande samhällsinstitutioner – något som är en förutsättning för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Den offentliga förvaltningens styrning och ledning lägger grunden för ett samhälle som genomsyras av mänskliga rättigheter, demokrati, välstånd och välfärd.

Under utbildningen introduceras du till tvärvetenskapliga perspektiv på offentlig förvaltning utifrån statsvetenskapliga, organisationsteoretiska, sociologiska, juridiska och ekonomiska perspektiv. Du kommer också få en större förståelse för vilka möjligheter och dilemman som präglar den mångskiftande rollen som offentlig tjänsteperson. Du tränas även i att ta fram, sammanställa och presentera underlag som kan ligga till grund för ledning och reformer av offentliga organisationer och politiska beslut.

I stort kommer dina kunskaper i hur den offentliga förvaltningen fungerar underlätta vardagslivet eftersom vi som medborgare förutsätts delta i samhällslivet samtidigt som vi berörs av myndigheters arbete i olika faser av livet.