Kvinnlig och manlig student i lek på skolgård. Med flera ben och fötter i bild.

Bli en viktig resurs för barn och ungdomar

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

180 hp

HT2019

100%

Campus

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar - du behövs nu! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du också den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Läs till grundlärare mot fritidshem och bli en viktig person i barns och ungdomars vardag.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.