Din framtid!

Stor och växande efterfrågan på lärare inom fritidshem

Det är just nu stor brist på lärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det legitimationskrav på lärare inom fritidshem.

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem.

Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar att bli en viktig resurs för barn i deras personliga utveckling.

Vad gör tidigare studenter nu?

Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6.