Fem studenter  sittandes tillsammans i bibliotek: skrattandes och med en dator framför sig.

Förankra dina yrkeserfarenheter och bli behörig grundlärare mot fritidshem

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

180 hp

Vår

100%

Distans

Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Du läser på helfart (100%) med start på vårterminen. Programmet relaterar till dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Inom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola.

Observera att det är viktigt att du bifogar ett tjänstgöringsintyg i samband med din anmälan till antagning.se Länk till annan webbplats.. Se mer info om intygets utformning under ”Varför programmet?”.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem Det är just nu stor brist på grundlärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det även legitimationskrav för dessa. Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med blandade erfarenheter möts. Du kommer att ha en akademisk utbildning med stora kunskaper inom undervisning och lärande, vilket kommer att göra dig till en viktig resurs för barns personliga utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet Programmet läses på heltid (100%) med start på vårterminen. Nedan finns svar på de flera frågor. Frågor och svar {"id":"12_62e4ef9517f448628853ab77_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.1e4f37c616489dbb22454418/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-erfarenhetsbaserad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_62e4ef9517f448628853ab77","name":"Frågor och svar","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.1e4f37c616489dbb22454418/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Termin 1 Utbildningsvetenskap 1 och 2 , Fritidspedagogiskt område 1 och 2 , Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas) Termin 2 Utbildningsvetenskap 3 , Fritidspedagogiskt område 3 och 4 , Verksamhetsförlagd utbildning II Termin 3 Utbildningsvetenskap 4 , Fritidspedagogiskt område 5 och 6 , Verksamhetsförlagd utbildning III Termin 4 Praktiskt estetiskt ämne: bild eller musik Termin 5 Utbildningsvetenskap 5, 6 och 7 , Verksamhetsförlagd utbildning IV Termin 6 Utbildningsvetenskap 8 , Fritidspedagogiskt område 7 Arbetssätt Du examineras främst genom muntliga och skriftliga redovisningar samt hemtentamen. Salstentamen och självständigt arbete ingår också som examinationsformer. Programmet på heltid tar in cirka 55 studenter varje vårtermin. Ni delas in i seminariegrupper och arbetsgrupper under utbildningen. Undervisningen sker på högskolan på campusdagen. Egen studietid och grupparbete eller liknande sker utöver campusdagar. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men viss kurslitteratur på engelska förekommer.
Väx i din roll som grundlärare mot fritidshem – en praktiknära utbildning med interkulturell profil Har du arbetat på fritidshem i minst tre år och saknar behörighet som grundlärare mot fritidshem? Med denna utbildning, som ges delvis på distans, får du en lärarexamen och blir mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. En dag i veckan har du undervisning på högskolan, vilket innebär att du kan kombinera studier med arbete på deltid. Som utbildad lärare på fritidshem blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. Du studerar tillsammans med kurskamrater som arbetar eller har arbetat inom fritidshem eller fritidsklubb. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elever som har blandade livserfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Programmet ger bland annat kunskaper om och färdigheter i olika slags lärande på fritidshemmet. Fokus ligger också på grupputveckling och relationer samt estetiska uttrycksformer. Då språket är fritidshemslärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift. Medvetenheten om språket hjälper dig också att vara flexibel och öppen för elevernas eget sätt att uttrycka sig. Förutom att utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogik, får du perspektiv på hur synen på kunskap utvecklats över tid. Den praktiska kunskapen värdesätts högt idag och där besitter du en kompetens som är viktig i vår lärarutbildning. Du kommer att ha tre praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir en viktig stödperson (se mer under VFU på Lärarutbildningens sida). Inför ansökan Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid). Följande punkter måste framgå av tjänstgöringsintyget: Namn och personnummer Befattning (barnskötare, fritidsledare, elevassistent och så vidare) Omfattning av anställningen i procent (har du flera roller förtydliga uppdelningen) Tidsperiod för anställning Verksamhet (här preciserar du i vilken verksamhet du arbetar, fritidshem, skola, särfritidshem, särskola, och så vidare) Arbetsgivare/Arbetsplats (namn på skola och fritidshem. Här räcker inte bara med kommun eller skolkoncern) Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande Datum när intyget utfärdats Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis, anställningsavtal eller CV är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se . Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b095_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.1e4f37c616489dbb2245440f/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-erfarenhetsbaserad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b095","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.1e4f37c616489dbb2245440f/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();