Din framtid!

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem

Det är just nu stor brist på grundlärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det även legitimationskrav för dessa.

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem.

Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med blandade erfarenheter möts. Du kommer att ha en akademisk utbildning med stora kunskaper inom undervisning och lärande, vilket kommer att göra dig till en viktig resurs för barns personliga utveckling.

Vad gör tidigare studenter nu?

Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6.