Fem studenter  sittandes tillsammans i bibliotek: skrattandes och med en dator framför sig.

Förankra dina yrkeserfarenheter i teori och bli behörig grundlärare mot fritidshem

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

180 hp

VT2020

100%

Distans

Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas på skolorna.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.