Vad ingår?

Historiska kunskaper och erfarenheter för att analysera samtiden

Programmet är treårigt och innehåller sex terminer. Det inleds med en introduktionstermin där du först läser en introduktion till akademiska studier samt en kronologisk världshistorisk översiktskurs. Därefter läser du tre kortare fördjupningskurser där fokus ligger på mer specifika historiska problematiker och forskningsområden. Kursen avslutas sedan genom en färdighetstränande delkurs där du får öva dig i att urskilja olika analytiska perspektiv och att reflektera över hur historiska kunskaper och erfarenheter används för olika syften i vår egen samtid.

Du får, under programmets gång, ta del av dagsaktuella frågor kring minnes- och rättighetspolitik samt mediernas roll i samhället. Detta problematiseras ur ett historiskt perspektiv, bland annat genom att belysa framväxten av den moderna offentligheten.

Inom programmet läser du antingen historia eller idéhistoria upp till kandidatnivå. Oavsett vilket huvudområde du väljer, läser du både historia och idéhistoria upp till B-nivå.

Under den fjärde och femte terminen har du valbara kurser. Detta kan vara i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan välja att läsa dessa kurser såväl på högskolan som på ett annat lärosäte, utomlands eller i Sverige. Här har du även möjlighet till praktik. Under det sista året får du möjligheten att fördjupa dig inom valfritt historiskt ämne genom ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats.

Termin 1

Historikerprogrammets introduktionskurs 30hp

Termin 2

Historia B med genus och interkulturellt perspektiv 30hp eller Idéhistoria B, 30hp

Termin 3

Historia B, 1900-tal, 30hp eller Idéhistoria B, 30hp

Termin 4

Valbar kurs, 30hp

Termin 5

Valbar kurs, 30hp

Termin 6

Historia C, 30hp eller Idéhistoria C, 30hp

Arbetssätt

Det är cirka fyra till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Examinationsformerna varierar mellan kurserna men gemensamt för alla är obligatorisk närvaro på seminarier samt aktivt deltagande.

Inom programmet har du möjlighet att studera en termin utomlands.