Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Internationellt företagande – med en bred kulturkompetens

Genom programmet får du en kombination av företagsekonomisk, kulturvetenskaplig och humanistisk kunskap. Programmet har ett tydligt fokus på arbetsliv och du väljer mellan etnologi, företagsekonomi eller religionsvetenskap som huvudämne.

Internationell företagande är när man interagerar kunskap och förståelse för kulturella processer i bland annat marknadsanalyser och affärsrelationer. Det finns idag en efterfrågan på humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens från svenska företag som ska etablera sig utomlands. Programmet lyfter flera frågor om vår mångreligiösa och mångkulturella samtid, vilket ger dig en bred interkulturell kompetens.

Programmet förbereder dig för internationell entreprenörs- och affärsverksamhet. Till exempel för arbete inom företag som har samarbete med, eller riktar sig mot, företag och marknader i Mellanöstern. Allt fler svenska företag upptäcker nya marknader i andra länder. Utan kunskaper om de kulturella, religiösa och etiska värden som gäller där kan det uppstå svårigheter att etablera sig utomlands. Programmet ger dig kompetensen att stötta företag i denna process, med kunskap om både kultur och företagsekonomi.

Kanske har du redan en dubbel kulturkompetens som du vill använda i yrkeslivet? Det kan handla om unika språkkunskaper och kunskap om andra kulturer, religioner och traditioner. Flera studenter vid Södertörns högskola besitter fantastiska resurser som med rätt breddning och fördjupning kan vara till nytta i karriärer inom exempelvis företag med internationella kontakter. Oavsett om du redan har en bred kulturkompetens, eller vill utveckla en, så är programmet för dig som vill ha en efterfrågad utbildning på en internationell arbetsmarknad.