Varför programmet?

Möjlighet att arbeta internationellt och inom flera områden

I dagens mångkulturella samhälle blir allt fler företag globala. Det bidrar till att arbetsmarknaden blir mer internationell. Flera framstående svenska företag bedriver en stor del av både sin sysselsättning och försäljning utomlands. Goda kunskaper om olika kulturer och språk är därför en styrka i dagens yrkesliv.

Internationella ekonomprogrammet är för dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang. Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om andra länder och kulturer, samt är intresserad av att ha stora delar av världen som arbetsfält. Programmet ger dig, utöver kunskaper i traditionell företagsekonomi, en djupare förståelse över hur ett framgångsrikt globalt företag organiseras, leds och styrs. Inom programmet varvas ämneskunskaper i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och språk eller utlandsstudier.

Som ekonom i dagens globaliserade samhälle blir en internationell kompetens allt viktigare. Bland annat behövs kunskaper om internationell företagsetablering och kunskap om hur varor marknadsförs internationellt. Internationella ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning som kan leda till arbete inom flera områden. Du kan arbeta på företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer.