Kvinnlig student i hörlurar framför högskolans bibliotek.

Var med och designa den digitala framtiden med ett mänskligt perspektiv

Program

IT, medier och design

180 hp

Höst

100%

Campus

Medie- och informationstekniken utvecklas ständigt, och nya yrken uppstår. Behovet av personer med medieteknisk kompetens är stort. Vill du bli UX-designer, interaktionsdesigner, webbdesigner eller medieproducent? I det digitaliserade samhället blir arbetsmarknaden efter utbildning inom IT, medier och design bara större och större.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt tidigare studenten Sofia

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Möt tidigare studenten Sofia

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kompetens för kvalificerade arbeten IT, medier och design är utbildningen för dig som vill arbeta med medier och teknik utifrån ett socialt och mänskligt perspektiv. En av dina styrkor på arbetsmarknaden kommer vara det kritiska, innovativa och kreativa perspektiv som du får med dig från programmet. Som examinerad har du en bred grund i samtliga praktiska moment men även en styrka i att kunna reflektera och kritisera olika designbeslut. I det digitaliserade samhället blir arbetsmarknaden efter utbildning inom IT, medier och design bara större och större. Detta program ger dig bred kompetens inom området medieteknik och det finns en stor mängd potentiella yrkesroller. Några exempel på arbeten du kan söka är User Experience (UX) designer, interaktionsdesigner, webbdesigner, informationsdesigner, mediedesigner, medieproducent och projektledare. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter från tidigare årskullar har fått kvalificerade arbeten inom medie- och informationsområdet. De arbetar i regel som designers på olika sätt, till exempel som interaktionsdesigners, UX-designers, webbdesigners, grafiska formgivare eller produktdesigners. Utbildningen har hittills haft mycket god statistik över antalet studenter som fått jobb efter avslutad utbildning inom relevanta yrken och på passande arbetsplatser. Det finns med andra ord stora möjligheter att specialisera sig med en bred utbildning i grunden. Idag arbetar jag med något jag verkligen brinner för: UX-design. Det handlar om att med hjälp av design skapa användarvänliga system och tjänster med användaren i fokus. Varje dag på jobbet får jag användning av det vi lärde oss på Södertörns högskola. Vi fick till exempel arbeta med ett jättehäftigt projekt ihop med Botkyrka kommun för att öka integrationen i samhället. Sista terminen hade vi dessutom praktik, vilket var väldigt värdefullt för att få in en fot i branschen. Jag gjorde praktik på Aktieinvest och designade Sveriges första aktiehandel med fokus på hållbarhet. Jag kan verkligen rekommendera programmet. Sofia Nordqvist, UX-designer på̊ Valtech Alumn – IT, medier och design Läs om ämnets forskning
Ta dig an den digitala världen med ett modernt samhällsperspektiv Programmet består av tre huvudområden: mediedesign och mediegestaltning, designprocesser och interaktionsdesign, samt teknik och webbprogrammering. I samtliga kurser är arbetet användarcentrerat. Detta visar sig genom att du i många av kurserna arbetar med samhällsutmaningar och reella designproblem. Du kommer ha ett perspektiv utifrån människors livssituation och de utmaningar som finns i ett föränderligt samhälle. Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter blandas under hela programmet. Under det tredje året knyts de teoretiska och praktiska kunskaperna samman i självständiga arbeten, där en mer teoretisk reflektion används för att djupare förstå medietekniska problem. Du läser under programmets första år Medieteknik A och B där du introduceras till ämnet och får praktiska färdigheter i produktion av digitala och interaktiva artefakter. Under programmets andra och tredje år breddas programmet genom att sammankoppla design, innovation och kreativitet. Kurserna inom informationssystem samt medier, teknik och samhälle introducerar olika organisationers behov av information, kommunikation och kunskap. Under det sista året läser du Medieteknik C. Under kursen, som är programmets femte termin, genomför du ett självständigt arbete (C-uppsats) med en vetenskaplig frågeställning. Under den följande, sista terminen har du fem veckors praktik där du får testa dina kunskaper och få mer praktisk erfarenhet. Utöver praktiken utför du ett examensarbete och genomför en valbar, medieteknisk delkurs. Termin 1 Medieteknik A Termin 2 Medieteknik B Termin 3 Design, innovation och kreativitet Termin 4 Informationssystem (15 hp), Medier, teknik och samhälle (15 hp) Termin 5 Medieteknik C Termin 6 Praktik, examensprojekt och valbar medieteknisk kurs Arbetssätt Runt 65 studenter börjar programmet varje år. De vanligaste undervisningsformerna är workshops, projekt, laborationer och datorsalsundervisning. Det förekommer även föreläsningar, seminarier, presentationer och smågruppsdiskussioner. De flesta moment är datorbaserade, vilket gör att du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studierna. Hur du som student examineras varierar. Några vanliga former är inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, projektrapporter, salstentamen och gruppuppgifter. Programmet har mycket lärarledd tid på plats på högskolan och undervisning ungefär tre till fem dagar i veckan. Utbildningen är förhållandevis intensiv, där du som student förväntas arbeta aktivt likt en 40 timmars arbetsvecka.
Med specialiserad medieteknisk kunskap mot många jobbmöjligheter Det här är en utbildning för dig som vill jobba med medier och teknik utifrån ett socialt och mänskligt perspektiv. Utbildningen ger dig breda kunskaper inom ämnet medieteknik och dessutom fördjupade kunskaper inom designområdet med möjligheter att specialisera dig. Programmet passar både dig som kommer direkt från gymnasiet och dig som har studerat annat tidigare eller arbetat inom det medie- och informationstekniska området tidigare. För dig som vet vad du vill få ut av programmet och kanske redan nu har en bild av vad vill jobba med i framtiden ger utbildningen väldigt goda förutsättningar. Inom programmet kombineras kurser om hur medie- och informationsteknik påverkar individer och samhället med praktiska moment som UX-design, interaktionsdesign, webbproduktion, mediedesign och grafisk formgivning. Inom ramen för programmet arbetar du aktivt med samhällsfrågor och vår tids stora samhällsutmaningar är ett centralt tema inom utbildningen. Utbildningen har regelbundet gästföreläsningar med olika aktörer i samhället, och du arbetar ofta gentemot uppdragsgivare med verklighetsrelaterade projekt. På programmet fick vi verkligen göra saker istället för att bara sitta och läsa om dem. Det var en bra blandning av teori och praktik. Mina lärare var inspirerande och hade intressanta tankesätt som ändrade min syn på design och medier. Stämningen på Södertörn var jättebra, det kändes öppet och modernt. De är inte fast i fyrkantiga akademiska regler vilket attraherade mig. Idag jobbar jag med interaktionsdesign på ett konsultföretag. Sepideh Abbaszadeh, Interaktionsdesigner på CGI Alumn – IT, medier och design