Din framtid!

Få examen i affärsrätt eller offentlig rätt

Efter avslutade studier väntar många spännande möjligheter då du har kunskap som är mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningen ger en bred kompentens inom juridik och en specialiserad kunskap inom både offentlig rätt och affärsrätt. Dessutom får du gedigen kunskap om Europarätten och i synnerhet EU-rätten.

Inför sista året väljer du om du vill fokusera på affärsrätt eller offentlig rätt. Efter avslutade studier får du en kandidatexamen inom det ämne du väljer.

Den kunskap och de färdigheter du får under utbildningen ger dig karriärmöjligheter för kvalificerat juridiskt arbete inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Du kan till exempel arbeta på statliga och kommunala myndigheter, ideella organisationer eller privata företag med många myndighetskontakter.

Med kandidatexamen i offentlig rätt kan du arbeta på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter men också på andra myndigheter såsom Regeringskansliet, kommerskollegiet, handläggare på domstolar eller försäkringsbolag och andra privata företag som arbetar med olika EU-projekt.

Med kandidatexamen i affärsrätt har du möjlighet att arbeta i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Kort och gott blir du ett attraktivt val för många olika arbetsgivare. Du kan också välja att fortsätta studera på avancerad nivå.

Utbildningen är en fördjupning och specialisering helt inom juridik – man blir jurist när man är klar. Men yrkestitlar varierar beroende på var man arbetar, inom det privata eller det offentliga. Du kan bli bolagsjurist eller myndighetsjurist. På en myndighet kan man ha en handläggartitel i en tjänst som omfattar kvalificerat juridiskt arbete. Eller så söker man tjänster vid myndigheter och kommuner som specialiserar sig mot regelefterlevnad (compliance). På den affärsrättsliga sidan är compliancetjänster en möjlighet, eller andra tjänster som ställer krav på juridisk kunskap.

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola

För de flesta arbeten som jurist eller kvalificerat juridiskt arbete är en kandidatexamen om 180 hp fullt tillräcklig. För domare och advokat krävs en yrkesexamen, d.v.s. en juristexamen från juristprogram om 270 hp.