Varför programmet?

Unikt juridikprogram

Programmet vänder sig till dig som vill läsa juridik och få en unik juridisk utbildning. Efter tre års studier får du en kandidatexamen i antingen i offentlig rätt eller affärsrätt.

Med utbildningen får du en bred juridisk kompetens och en specialiserad juridisk kunskap som behövs för att arbeta med företagande och entreprenörskap. Du får den kunskap och de verktyg som krävs för att lösa komplexa affärsjuridiska frågor. Programmet ger dig också en inblick i, och kunskap om handläggning och beslutfattande vid myndigheter och kommuner. Utöver juridisk kunskap om svensk rätt får du även gedigen kunskap om internationell och EU-rätt.

Kunskaper och färdigheter du får under utbildningen ger dig karriärmöjligheter inom både den offentliga och privata sektorn. Du kan till exempel arbeta på statliga och kommunala myndigheter såsom handelstjänster och andra privata företag med många myndighetskontakter till exempel banker, försäkringsbolag och konsultbyråer.

Det finns ett stort behov av jurister som kan både offentlig rätt och affärsrätt, när det gäller entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagandet är dessutom kärnområdet inom EU-samarbetet. Som företagare i Sverige idag måste du ha en god kännedom om svensk rätt och EU-rätt. Det handlar om att ansöka om tillstånd och licenser, allmän regelefterlevnad och att kunna förebygga rättsliga problem.

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola

För de flesta arbeten som jurist eller kvalificerat juridiskt arbete är en kandidatexamen om 180 hp fullt tillräcklig. För domare och advokat krävs en yrkesexamen, dvs en juristexamen från juristprogram om 270 hp.