Kvinnlig student som pekar. Hon står mot vägg som har pilar och bokstäver.

Studera samtiden ur ett kritiskt perspektiv

Program

Kandidatprogram i Liberal Arts

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du bättre förstå dig själv och det samhälle vi lever i? Programmet Liberal Arts ger dig en unik spetsutbildning inom humaniora och en god grund för vidare studier. Genom en mångvetenskaplig miljö får du ta del av en variation av ämnen – oavsett vilket huvudområde du väljer!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Kristoffer

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt vår student Kristoffer

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred bildning och kompetens för flera yrkesområden Efter programmet har du en bred bildning. Du har gedigna kunskaper och färdigheter som du kan använda inom ett brett spektrum av yrkesområden. Till exempel kan du efter studier arbeta inom kulturvärlden och mediesektorn, exempelvis i medieföretag, kulturinstitutioner och olika kulturpolitiska och kunskapsproducerande verksamheter. Programmet är speciellt förberedande för dig som vill arbeta inom medieproduktion och inom den offentliga kultursfären. Du har en spetskompetens inom humaniora och har tränats i att läsa, skriva och tänka kritiskt. Utbildningen är även för dig som vill fortsätta dina studier inom humaniora och för dig som vill forska vidare. Läs om ämnets forskning
Bred bildning inom humaniora och praktisk förankring Det första året läser du något som kallas för basår, vilket innefattar programspecifika kurser. Under de två sista delkurserna har du möjlighet att själv välja vilka delkurser du vill läsa. Om du väljer att läsa båda delkurserna i filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap kan du välja att direkt efter basåret påbörja B-kursen i valt ämne, det blir då ditt valda huvudområde. Efter det första året läser du ditt valda huvudområde upp till C-nivå. Om du har valt att läsa filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap under första året, kan du välja att, efter C-nivå, läsa en valfri termin det sista året. Under denna termin kan du välja att studera utomlands. Sista terminen är programspecifik och avslutas med praktik. De valbara ämnena (huvudområdena) inom programmet är: Arkeologi, Arkivvetenskap, Engelska, Etnologi, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Religionsvetenskap, Retorik och Svenska. Termin 1 Humaniora i samtiden, 7,5 hp, Universitet, bildning och liberal arts, 7,5 hp, Levande klassiker, 15 hp. Termin 2 Humanioras praktiker, 7,5 hp, Forskningens praktiker 7,5 hp, Valbara kurser om totalt 15 hp. Termin 3 A-kurs eller B-kurs i valt huvudområde. Termin 4 B-kurs eller C-kurs i valt huvudområde. Termin 5 C-kurs i valt huvudområde eller kurs i annat ämne. Termin 6 Samtidens offentligheter, 7,5 hp, Praktik, 15 hp, Humaniora inför framtiden, 7,5 hp. Arbetssätt Du har cirka tre kurstillfällen i veckan där du behöver vara på campus. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom aktiv medverkan på seminarier och hemtentamen. Examinations- och undervisningsformerna varierar mellan kurserna. Praktik ingår i utbildningen och du har möjlighet att studera en termin utomlands. Du studerar om en grupp av cirka 35 andra studenter.
Studera flera ämnen och välj en utlandstermin Det här är programmet för dig som vill ha en bred bildning med infallsvinklar från flera ämnen. Dina studier innefattar bland annat perspektiv utifrån filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Oavsett vilket huvudområde du väljer, får du kritiskt studera frågor som vad en människa är, hur vi relaterar till vår omvärld och vilken roll humaniora spelar idag. Under programmet utvecklar du bättre förståelse för humanioras samtida relevans, såväl som kunskaper och färdigheter för att bättre förstå dig själv och det samhälle vi lever i. Programmet är unikt i dess kombination av flera ämnens kärnområden. Forskningsanknytningen på detta program är ovanligt hög för kandidatnivå. Det innebär att du får ta del av aktuell forskning i samtliga ämnen. Du möter erfarna forskare och får dessutom insyn i forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori. Som en del av utbildningen gör du praktik. Du kan då välja att göra din praktik vid en extern verksamhet, detta kan exempelvis vara offentlig myndighet, bokförlag, redaktion, museum eller annan form. Du kan också välja att utföra din praktik på högskolan i form av arbete med podd, forskningskonferens eller som assistent inom forsknings- eller utbildningsprojekt. Beroende på vilket huvudområde du väljer har du under programmets gång möjlighet att göra en valbar termin. Under programmets gång får du bland annat studera frågor som: Var är vi nu? Vart står humaniora nu och vilka roller har den att spela? Hur kan man med hjälp av klassiska texter förstå människan i relation till allt annat? Vilka är de samtida utvecklingstendenserna i de medielandskap, institutioner och offentligheter inom vilka programmets studenter kan tänkas verka?