Examen med spetskompetens inom konst och kultur

Program

Konst, kultur och ekonomi

Har du hjärtat inom kultur och vill ha en bred utbildning? Vi ser idag ett ökat behov av människor som kan kombinera kunskaper i ekonomi, kultur och estetik. Programmet förbereder dig för att efter studier arbeta inom kreativa verksamheter inom organisationer med inriktning mot konst och kultur. Programmet är för dig som vill hjälpa till att stärka konstens och kulturens roll i samhället!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Jag har gjort en fantastisk resa

Läs mer om inriktningarna och ansök

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kompetens för en framtid inom kultursektorn Efter studier har du bland annat kunskaper inom företagsekonomi, idéhistoria, kommunikation och juridik. Med andra ord är Konst, kultur och ekonomi ett program av mångvetenskaplig karaktär, vilket resulterar i att du efter studier har en bred kompetens. Programmet ger dig kunskap inom kulturvetenskap, företagsekonomi och andra relevanta områden. Du har en stor bredd av olika färdigheter som är användbara i olika yrkesroller med kompetens inom såväl kulturekonomi som projektledning. Vad gör tidigare studenter nu? Våra studenter är väl sedda i kultursektorn och de flesta tidigare studenter jobbar inom kulturområdet. Inom kultursektorn arbetar tidigare studenter med uppgifter som projektledning, publikarbete, marknadsföring, administration och handläggning inom flera olika verksamheter, så som departement, myndigheter och inom regionala förvaltningar. Inom kommuner arbetar tidigare studenter på kulturförvaltningar, med kulturprojekt och som strateger. De arbetar även på etablerade kulturinstitutioner eller inom det fria kulturlivet och inom civilsamhället och studieförbund (folkbildning). En del tidigare studenter arbetar som egna företagare och som projektanställda. Exempelvis som producenter för fria teatergrupper, med eget musikförlag eller med marknadsföring av kulturprojekt.
Kombinerade kunskaper inom konst och kultur med företagsekonomi eller humaniora Konst, kultur och ekonomi är tre år och omfattar sex terminer. Programmet har två inriktningar - beroende på om du vill fokusera mera på humaniora eller företagsekonomi. Under programmet har du även möjlighet att läsa en termin utomlands, göra praktik eller studera andra valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom antingen företagsekonomi eller idéhistoria. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsningar, studiebesök och fältstudier förekommer. Du examineras bland annat genom sals- och hemtentamen, skriftliga inlämningar, projekt- och grupparbeten samt aktivt deltagande på seminarier. Sista delen av utbildningen, C-uppsatsen, examineras genom författande av vetenskapligt arbete, deltagande på seminarier, försvar av uppsats samt opponering av annan students uppsats. Cirka 30 studenter antas totalt per termin, fördelade mellan programmets två inriktningar. Konst och kultur i samhället A-kurs i huvudområde Kulturens ekonomi och organisering B-kurs i huvudområde Valbara kurser C-kurs i huvudområde
En utbildning som förbereder dig för ett kreativt yrke Konst, kultur och ekonomi är programmet för dig som har hjärtat inom kultur och vill stärka dina kunskaper i företagsekonomi. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta i privata eller offentliga organisationer som inriktar sig på kultur och samhälle. Om du vill arbeta med konst och kultur, men samtidigt ha gedigen kunskap inom flera relevanta områden, ska du studera detta program. Kultursektorn och de kreativa yrkesområdena växer och är i ständig förändring. Kultursektorn innefattar allt från traditionella till nytänkande konstformer. Till exempel bildkonst, scenkonst, musik, film och festivaler till events, sponsring och kulturindustrier. I takt med att kultur- och mediesektorn blir större ökar också behovet av människor med kunskaper i ekonomi, marknadsföring, projektledning och juridik. Här får du de verktyg du behöver för att tillsammans med konstnärer, kulturskapare och andra kreatörer förverkliga idéer och visioner. Du lär dig att omsätta din kunskap i kulturprojekt, kulturpolitik och kulturteori. I utbildningen ingår bland annat att du studerar och analyserar kulturinstitutioner och företag. Du förbereds för ett kreativt yrke där du får omvandla ditt engagemang och dina intressen till arbete och projekt. Programmet är mångsidigt för att du ska få bästa förutsättningarna i din framtida yrkesroll där du kan bemöta såväl konstnärer som medborgare, publik och finansiärer.