Bild på hand som är lyft med ljussatt bakgrund i varma gula färger.

Ekonomexamen med spetskompetens inom konst och kultur

Program

Konst, kultur och ekonomi

180 hp

Har du hjärtat inom kultur och vill ha en bred utbildning? Vi ser idag ett ökat behov av ekonomer med kunskaper inom kultur och estetik. Programmet förbereder dig för ett kreativt yrke och du kan efter studier arbeta inom organisationer med inriktning mot konst och kultur. Programmet är för dig som vill hjälpa till att stärka konstens och kulturens roll i samhället!

Programmet har ingen antagning hösten 2021, ges igen hösten 2022.


Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Jag har gjort en fantastisk resa

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kompetens för en framtid inom kultursektorn Efter studier har du bland annat kunskaper inom företagsekonomi, idéhistoria, kommunikation och juridik. Med andra ord är Konst, kultur och ekonomi ett program av mångvetenskaplig karaktär, vilket resulterar i att du efter studier har en bred kompetens. Programmet ger dig gedigen kunskap inom kulturvetenskap, företagsekonomi och andra relevanta områden, som till exempel upphovsrätt. Du har en stor bredd av olika färdigheter som är användbara i olika yrkesroller. Exempelvis har du kompetens inom ekonomisk vetenskap och metodlära, företagande, redovisning och beskattning och ekonomistyrning. Du är även kunnig i strategisk marknadsföring, investering och finansiering, immaterialrätt, projektorganisering och projektledning samt organisationsteori. Med andra ord har du en bred yrkesmässig repertoar vilket är en stor styrka på arbetsmarknaden. Du har dubbla kompetenser som behövs i samhället idag: En gedigen företagsekonomisk grund och en god humanistisk bildning. Vad gör tidigare studenter nu? Våra studenter är väl sedda i kultursektorn och de flesta tidigare studenter jobbar inom kulturområdet. Inom kultursektorn arbetar tidigare studenter med uppgifter som projektledning, publikarbete, marknadsföring och administration. Inom kommunerna arbetar tidigare studenter på kulturförvaltningar, i kulturprojekt och i barn- och ungdomsverksamhet. En del tidigare studenter arbetar även som egna företagare och som projektanställda. Exempelvis som producenter för fria teatergrupper, med eget musikförlag eller med marknadsföring av kulturprojekt. Läs om ämnets forskning
Kombinerade kunskaper inom konst, kultur och företagsekonomi Konst, kultur och ekonomi är tre år och omfattar sex terminer. Under den första terminen läser du om kultur- och konstbegrepp, ekonomisk vetenskap och metodlära. Du lär dig även om kommunikation, medier, offentlighet och moderniteter. Den andra terminen har istället fokus på samhället, marknad och företagande samt projektledning och projektorganisering. Du studerar redovisning och beskattning tillsammans med kultur- och designpolitik. Under den tredje terminen studerar du bland annat strategisk marknadsföring, kulturmanagement och ekonomistyrning. Under den fjärde terminen går du ut på praktik i tio veckor och har möjlighet att göra praktiken på en kulturorganisation av ditt intresse. Under denna termin får du även läsa om estetikens idéhistoria samt om kritik och förmedling. Under termin fem lär du dig om kulturstudier och estetisk teori, investering och finansiering samt grundläggande organisationsteori. Under denna termin genomför du även ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats. Du har här möjligheten att fördjupa dig i ett område som du finner intressant. Den sista terminen läser du företagsekonomi vilket innefattar en C-uppsats inom ämnet. Du får här chansen att undersöka ett valfritt företagsekonomiskt tema. Kultur- och konstbegrepp, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteten Samhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik Strategisk marknadsföring, Kulturmanagement, Ekonomistyrning, Immaterialrättsliga avtal Praktik inom programmet KKE, Estetikens och kulturteorins idéhistoria, Kritik och förmedling Kulturstudier och estetisk teori, Investering och finansiering, Grundläggande organisationsteori, B-uppsats Företagsekonomi C Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsningar, studiebesök och fältstudier förekommer. Du examineras bland annat genom sals- och hemtentamen, individuella skriftliga inlämningar, muntliga framträdanden, projekt- och grupparbeten samt aktivt deltagande på seminarier. Sista delen av utbildningen, C-uppsatsen, examineras genom författande av vetenskapligt arbete, deltagande på seminarier, försvar av uppsats samt opponering av annan students uppsats.
En utbildning som förbereder dig för ett kreativt yrke Konst, kultur och ekonomi är programmet för dig som har hjärtat inom kultur och vill stärka dina kunskaper i företagsekonomi. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta i privata eller offentliga organisationer som inriktar sig på kultur och samhälle. Om du vill arbeta med konst och kultur, men samtidigt ha gedigen kunskap inom flera relevanta områden, ska du studera detta program. Kultursektorn och de kreativa yrkesområdena växer och är i ständig förändring. Kultursektorn innefattar allt från traditionella till nytänkande konstformer. Till exempel bildkonst, scenkonst, musik, film och festivaler till events, sponsring och kulturindustrier. I takt med att kultur- och mediesektorn blir större ökar också behovet av människor med kunskaper i ekonomi, marknadsföring, projektledning och juridik. Här får du de verktyg du behöver för att tillsammans med konstnärer, kulturskapare och andra kreatörer förverkliga idéer och visioner. Du lär dig att omsätta din företagsekonomiska kunskap i kulturprojekt, kulturpolitik och kulturteori. I utbildningen ingår bland annat att du studerar och analyserar kulturinstitutioner och företag. Du förbereds för ett kreativt yrke där du får omvandla ditt engagemang och dina intressen till arbete och projekt. Programmet är mångsidigt för att du ska få bästa förutsättningarna i din framtida yrkesroll där du kan bemöta såväl konstnärer som medborgare, publik och finansiärer. Det som lockade mig att söka till just Södertörn var känslan av nytänkande. Det kändes annorlunda från andra högskolor, som en positiv fläkt i mängden och det drogs jag till. Programmet var väldigt givande och passade mig himla bra. Variationen och sättet man uppmuntrades vrida och vända på saker och ting för att forma olika perspektiv lärde mig mycket som jag haft nytta av senare. Nishti Ismaili, ekonomi- och managementkonsult Alumn – Konst, kultur och ekonomi