Vad ingår?

Bred kompetens om logistik och ekonomi

Programmet innehåller två delar – logistik och ekonomi. Du läser företagsekonomi A, B och C tillsammans med programspecifika kurser.

Kontinuerligt under utbildningen får du möta experter inom olika logistikområden. Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära dig om näthandeln som blir allt viktigare. Samt hur internet och digitalisering påverkar företagande. Du får dessutom studera Lean-produktion, som på senare år har blivit allt mer aktuellt.

De programspecifika kurserna innebär en fördjupning inom olika specialområden inom logistiken. Dessa kurser är speciellt utformade för att du ska få aktuell kunskap inom de viktiga områden som en logistiker måste behärska. Eftersom området ständigt förändras så uppdateras kurserna med jämna mellanrum. De programspecifika kurserna belyser områden som logistik, kvalitets- och miljöteknik, transportsystem, transportjuridik och inköpslogistik.

Termin 1

Företagsekonomi A

Termin 2

Grundläggande logistik, Tillämpad logistik – projekt, Grundläggande kvalitetsteknik, Grundläggande miljöteknik

Termin 3

Företagsekonomi B, Statistik för ekonomer

Termin 4

Transportjuridik, Civilrätt, Företagsekonomi B

Termin 5

Transportsystem, Logistiksystem, Inköpslogistik, Tillämpad logistik 2

Termin 6

Företagsekonomi C

Arbetssätt

Programmet är treårigt och ges på helfart. Undervisningen kan variera mellan olika kurser, men sker vanligen i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. Under utbildningen har du flera projektarbeten där du får tillämpa dina kunskaper på företagsrelaterade problem. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningar och aktivt deltagande på seminarier.

I programmets sista kurs, Företagsekonomi C, genomför du en självständig C-uppsats. Det ger dig möjlighet att göra en ytterligare fördjupning inom logistikområden. Du kan till exempel lösa ett logistikproblem hos ett företag, vilket också ger dig en inblick i branschen.

Du studerar tillsammans med cirka 45 andra studenter.