Två kvinnliga studenter i trappa hållandes dator och kursböcker.

Utveckla företag in i morgondagens digitala samhälle

Program

Management med IT

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du veta hur man styr företag? Vill du även veta hur företag kan utvecklas genom digitalisering? Management med IT är för dig som har ett intresse av företagsekonomi och hur företag kan använda ny digital teknik. Utbildningens kombination av företagsekonomi och digital affärsutveckling gör dig efterfrågad på en allt mer digitaliserad marknad där du leder, stöttar och utvecklar företag in i framtiden.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom flera yrkesroller och branscher Med kunskap om företagsekonomi och IT har du kompetens för flera yrkesroller och branscher. Efter studier kan du arbeta både inom privat och offentlig sektor som anställd eller konsult. Du kan även arbeta som egenföretagare. Management med IT ger dig en bred grund i företagsekonomi med en digital spetskompetens. Du är väl förberedd på att leda, stötta och utveckla företag både ur ett affärsmässigt och digitalt perspektiv. I ett samhälle som digitaliseras allt mer och mer har du en värdefull kompetens på arbetsmarknaden. Efter examen har du även behörighet att söka till studier på magister- och masternivå i företagsekonomi. Vad gör tidigare studenter idag? Flera av studenterna från programmet arbetar idag som konsulter inom digital affärsutveckling eller inom digital marknadsföring. Andra arbetar även med organisationsförändringar genom IT, som dataanalytiker, ekonomichefer, projektledare, affärsutvecklare och programutvecklare eller som beställare av ekonomi- och IT-tjänster. Läs om ämnets forskning
Kombinerade studier i företagsekonomi och digital affärsutveckling och projektledning Du studerar Management med IT i tre år. Utbildningen innehåller tre terminer i Företagsekonomi och tre terminer i Digital affärsutveckling och projektledning. Studierna i företagsekonomi ger dig bland annat kunskaper om ekonomistyrning och finansiering. Det ger dig även kunskaper inom marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Du utvecklar förmågan att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och får förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras. Inom digital affärsutveckling och projektledning lär du dig hur du kan utveckla verksamheters olika tjänster med hjälp av IT och digitalisering. Kurserna berör bland annat nya e-handelslösningar och digital marknadsföring. Du lär dig att observera och använda IT som ett verktyg för att stödja verksamheten. Bland annat lär du dig att leda IT-projekt och IT-relaterad verksamhet. Du får även grundläggande kunskaper inom webbutveckling, programmering och digitala system. Digital affärsutveckling 1 Företagsekonomi A Företagsekonomi B Digital affärsutveckling 2 Digital affärsutveckling 3 + Projektorganisation och ledning Företagsekonomi C Arbetssätt Programmet är en heltidsutbildning. Det är cirka åtta till femton lärarledd tid i veckan, men det kan variera. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras vanligen genom skriftlig tentamen, muntlig eller skriftlig redovisning individuellt och gruppvis, samt aktivt deltagande på seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök förekommer under programmets gång. Under termin 4 har du möjlighet att söka en utbytestermin som kan läsas vid National University of Ireland, Galway. Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Ni delas in i mindre grupper inför seminarier och gruppuppgifter.
Efterfrågad kompetens för en utvecklande arbetsmarknad Är du intresserad av att lära dig hur teknik får företag att växa? Då ska du läsa Management med IT. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av verksamheter både utifrån ett affärsmässigt och ett digitalt perspektiv. Under utbildningen läser du kurser med olika inriktningar: företagsekonomi, digital affärsutveckling och projektledning. Programmets kombination ger dig flera färdigheter. Exempelvis kan du efter studier använda och utnyttja IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv. Du har efter studier en dubbel kompetens som efterfrågas inom de flesta branscher – inom såväl privata som offentliga företag. Idag genomsyrar IT och digitalisering både företag och samhälle. Digital utveckling inom företag och organisationer är en förutsättning för att nå framgång inom alla branscher. Programmet Management med IT förbereder dig för att stötta, utveckla och styra företag mot uppsatta mål. Ämnet företagsekonomi berör flera av FN’s 17 globala mål. Bland annat får du diskutera ämnen kopplat till målet om god utbildning för alla (mål 4) och hållbara städer och samhällen (mål 11). Flera av lärarna har själva varit verksamma inom näringslivet och du får ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer. Det gör att du under studietiden kommer få möjlighet att arbeta med verkliga utmaningar i industrier och samhälle.