Vad ingår?

Kombinerade studier i företagsekonomi och digital affärsutveckling och projektledning

Management med IT passar dig som är nyfiken på och intresserad av att undersöka och förnya verksamheter utifrån både organisationens affärsmässiga och IT-relaterade perspektiv. Kandidatprogrammet består av kurser inom dels företagsekonomi (90 högskolepoäng), dels informatik med inriktning mot digital affärsutveckling och projektledning (90 högskolepoäng).

Studierna i företagsekonomi ger dig bland annat kunskap om ekonomisk teori, marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Den ger dig även kunskaper inom marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Grunden läggs för att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och du får en förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens presentationer och uppoffringar påverkar effektiviteten. I kursen Företagsekonomi C skriver du en C-uppsats inom ämnet Företagsekonomi.

Inom informatik med inriktning mot digital affärsutveckling och projektledning studerar du hur du kan utveckla verksamhetens olika tjänsteerbjudanden med hjälp av digitalisering och IT — kurserna handlar t ex om nya e-handelslösningar, digital marknadsföring och förnyelse av organisationens beslutsstödsprocesser. Du lär dig observera och använda digitalisering som ett verktyg för att målmedvetet stödja verksamheten, t ex lär du dig använda den senaste entreprenörsbaserade och agila arbetsmetodiken och att arbeta med datavisualisering för att skapa förståelse och överblick för snabba beslut. Du lär dig även leda digitaliseringsprojekt och IT-relaterad verksamhet. I utbildningen ingår dessutom grundläggande kunskaper inom webbutveckling, programmering och kunskap om olika verksamhetsstödjande system t ex affärssystem och kundrelationssystem. I kursen Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling skriver du en C-uppsats inom ämnet Informatik.

Termin 1

Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling

Termin 2

Företagsekonomi A

Termin 3

Företagsekonomi B

Termin 4

Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling

Termin 5

Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling

Termin 6

Företagsekonomi C

Arbetssätt

Programmet är en heltidsutbildning. Det är cirka åtta till femton lärarledda timmar i veckan, men det kan variera. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras vanligen genom skriftlig tentamen, muntlig eller skriftlig redovisning individuellt och gruppvis, samt aktivt deltagande på seminarier.

Både gästföreläsningar och studiebesök förekommer under programmets gång. Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Ni delas in i mindre grupper inför seminarier och gruppuppgifter.